Obsahem této části mého školního webu jsou práce vytvořené v rámci předmětu Počítačová grafika. U každé práce je uvedeno stručné zadání a hlavní úkol práce. Dále jsou uvedeny zjednodušený postup a ukázky mé práce. Nakonec je uvedeno moje stručné hodnocení jednak zadaného tématu a jednak mé vytvořené práce.


Lekce_13 -
Lekce_12 -
Lekce_11 -
Lekce_10 -
Lekce_9 - Hemžení emzáků na planetách
Lekce_8 - Čtveřice "broučích" miniatur
Lekce_7 - Stromy kam se podíváš ...
Lekce_6 - "Města Orientu"
Lekce_5 - Výtvarné práce s grafickým tabletem (Art Rage)
Lekce_4 - Úvodní seznámení s grafickým tabletem
Lekce_3 - Najdi 5 rozdílů! aneb hádanky z koláží našeho města
Lekce_2 - Tvorba koláží z fotografií
Lekce_1 - Jednoduché úpravy fotografií


www.kamenka.cz
banner