Základy práce s grafickým tabletem


Nejjednodušším programem pro tvorbu vlastních obrázků je program Malování, který je součástí OS Windows. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek domečku z pohádek "O pejskovi a kočičce". K dispozici byly základní grafické nástroje: tužka, obdélník, elipsa, plechovka.Druhým úkolem bylo tentýž obrázek na grafickém tabletu v progmamu Art rage:Třetím ůkolem bylo dokreslit obrázek mostu v osové souměrnosti v programu Kreslení pro dědi:Posledním úkolem bylo obkreslení a vybarvení vlastního libovolného obrázku. opět jsme použili program Atr Rage:Préce s grafickým tableten je celkem zábavná. Velice mě to bavilo.


www.kamenka.cz
banner